Inner Banner
ستاد برگزاری جهت رفاه حال مشارکت کنندگان اقدام به نظر گرفتن بسته های خدماتی از نوع طراحی موارد تبلیغاتی از جمله لوگو، پوستر، بروشور و کارت دعوت و همچنین چاپ آنها نموده است از این رو علاقه مندان جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره 42917118 و یا 88078294 داخلی 118 تماس حاصل نمایند.

© benisco 2020, Design & Develop by Parsian Group